Zonder ontwerp kan een aannemer geen huis bouwen. Dit is om moeilijkheden vragen.
Dit geldt ook voor de aanleg van een tuin. Men kan niet zomaar in het wilde wegimproviseren
en ongecoördineerd van start gaan. Dat zal ongetwijfeld leiden tot een onsamenhangend
geheel, waar elk natuurlijk evenwicht zoek is.

Het ontwerpen van een tuin is een creatief proces. Belangrijk hierbij zijn de randvoorwaarden,
zoals situering, bodemstructuur, klimatologische omstandigheden enz. Een tuinontwerp is
een samengaan van de randvoorwaarden, de wensen en eisen van de opdrachtgever en de
ideeën van de ontwerper.

Keizer Tuinen adviseert middels een oriënterend gesprek over de mogelijkheden.
Immers, een tuin begint bij een ontwerp, waarin aandachtspunten en wensen van de
opdrachtgever met onze kennis nauw zijn verweven.

Wij maken een creatief ontwerp, met bijbehorende kostencalculatie en omschrijving
van de werkzaamheden. En vervolgens leggen wij met vakbekwame hoveniers en moderne
middelen een tuin aan, die exclusiviteit en het toppunt van tuinarchitectuur uitstraalt.